algemene voorwaarden

November 09, 2022

1. VOORWAARDEN

Door de website te bezoeken op https://www.ZAYIAN.com , stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. GEBRUIK LICENTIE

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van ZAYIAN te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke bezichtiging. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van ZAYIAN te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
  5. draag het materiaal over naar een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Zayian worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. DISCLAIMER

 1. De materialen op de website van Zayian worden geleverd op een 'as is'-basis. Zayian geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft Zayian geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. BEPERKINGEN

Zayian of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van Zayian te gebruiken, zelfs als Zayian of een door Zayian gemachtigde vertegenwoordiger is mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. NAUWKEURIGHEID VAN MATERIALEN

De materialen die op de website van Zayian verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Zayian garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Zayian kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Zayian doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. LINKS

Zayian heeft niet alle sites gelinkt aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Zayian van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. WIJZIGINGEN

Zayian kan deze servicevoorwaarden voor zijn website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Marokko en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Published